Huisregels

Enkele praktische afspraken

  • Doe u best om steeds op tijd op de afspraak te zijn.
  • Indien u te laat bent kan de behandeling daardoor verkort worden.
  • Gelieve minstens 24u op voorhand afspraak te annuleren.
  • Indien u zonder geldige reden en zonder tijdig verwittigen uw afspraak niet nakomt wordt deze aangerekend.
  • Bij nalatigheid van betaling zijn we verplicht deze te vorderen via gerechtelijke weg, waarbij de wanbetaler alle kosten draagt.

Voorschrift kinesitherapie

Bij de start van de behandeling is voorschrift van behandelende dokter met een kleefvignet van uw mutualiteit of gegevens van de verzekeringsinstelling noodzakelijk.